21 Ιουλίου 2024

Ακολουθήστε μας:

Η ΑΝΕΚΑ ΕΠΕ αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για να εξασφαλίσει την πλήρη και έγκαιρη αδειοδότηση και χρηματοδότηση των έργων των πελατών της.

Συγκεκριμένα, σας διευκολύνει στο να καταθέσετε μια άρτια τεχνικά αίτηση και πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες επαφές και αιτήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες (πχ. ΔΕΗ, Δασαρχεία κλπ.), ώστε να αποφύγετε την γραφειοκρατία και να επιταχυνθεί η διαδικασία ολοκλήρωσης του έργου. Επιπροσθέτως, η εταιρεία μας, κατά την διάρκεια τις αδειοδότησης σας παρέχει όλες τις απαιτούμενες εγγυήσεις και παρακολουθεί την εξέλιξη της αίτησης σας, φροντίζοντας να τηρηθεί επακριβώς το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Παράλληλα, φροντίζει για την εξεύρεση της απαιτούμενης χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου, ετοιμάζοντας επιχειρηματικά σχέδια και φέρνοντας σας σε επαφή με υποψήφιους επενδυτές.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση

Παλαιά Συμμαχική Οδός Ωραιοκάστρου (Όπισθεν Στρατοπέδου Αναγνωστοπούλου)
Τ.Θ. : 1492, Τ.Κ. : 57008, ΙΩΝΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνα

Τηλέφωνo: +30 2310 783438
Fax: +30 2310 782179

E-mail