17 Ιουνίου 2024

Ακολουθήστε μας:
Αιολικά πάρκα

Αιολικά πάρκα

Η ΑΝΕΚΑ SA έχει την απαραίτητη εμπειρία για να αναλάβει όλα τα στάδια υλοποίησης της επένδυσης και σας παρέχει

  • Κατασκευή του Αιολικού Πάρκου (οδοποιία, πλατείες και ηλεκτρομηχανο-λογικά τμήματα (ΗΜ) του πάρκου).
  • Διεκπεραίωση της Αδειοδότησης του έργου κατά τη φάση της κατασκευής και σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ
  • Συντήρηση του Αιολικού Πάρκου και 24ωρη παρακολούθηση της παραγωγής.

Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί

Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί

Η ΑΝΕΚΑ SA αναλαμβάνει την ανάπτυξη, μελέτη και κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων, ανεξαρτήτως μεγέθους, τοποθε-σίας και τρόπου διασύνδεσης. Πιο αναλυτικά, η εταιρεία μας έχει ασχοληθεί με όλη την γκάμα φωτοβολταϊκών πάρκων και διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία ώστε να σχεδιάσει, μελετήσει και κατασκευάσει, τόσο διασυνδεδεμένα με το δίκτυο πάρκα, όσο και αυτόνομα.

Φωτοβολταϊκά σε Στέγη ή Ταράτσα

Φωτοβολταϊκά σε Στέγη ή Ταράτσα

Η ΑΝΕΚΑ SA αναλαμβάνει την αδειοδότηση και κατασκευή φωτοβολταϊκών συστη-μάτων σε στέγες ή ταράτσες από οικίες, βιομηχανικούς χώρους και μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις. Τα έργα που αναλαμβάνει είναι ανεξαρτήτου επιφάνειας, μεγέθους και τρόπου χρηματο-δότησης (προγράμματα, επιδοτήσεις ή αυτοχρηματοδότηση).

Φωτοβολταϊκά Αυτοπαραγωγών (Net Metering)

Φωτοβολταϊκά Αυτοπαραγωγών (Net Metering)

Η ΑΝΕΚΑ SA αναλαμβάνει την αδειοδότηση, μελέτη και κατασκευή του φωτοβολταϊκών σταθμών αυτο-παραγωγής (net metering) για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών σε οικίες, βιομηχανικούς χώρους και μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις.

Αυτόνομοι Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί

Αυτόνομοι Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί

H ΑΝΕΚΑ SA διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή αυτόνομων φωτοβολταϊκών σταθμών, μικρής και μεγάλης κλίμακας, καθώς και υβριδικών σταθμών παραγωγής ενέργειας για την κάλυψη ποικίλων ενεργειακών αναγκών.

Συμπαραγωγή Θερμότητας Ηλεκτρισμού (Σ.Η.Θ.)

Συμπαραγωγή Θερμότητας Ηλεκτρισμού (Σ.Η.Θ.)

Η ΑΝΕΚΑ SA έχει την απαραίτητη εμπειρία για την ανάπτυξη και κατασκευή έργων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμό-τητας. Πιο αναλυτικά, οι αρμοδιότητες της εταιρείας μας είναι πέραν της μελέτης, η κατασκευή του συνόλου των έργων υποδομής, των δικτύων νερού και ατμού και το σύνολο των ηλεκτρολογικών εγκατα-στάσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση

Παλαιά Συμμαχική Οδός Ωραιοκάστρου (Όπισθεν Στρατοπέδου Αναγνωστοπούλου)
Τ.Θ. : 1492, Τ.Κ. : 57008, ΙΩΝΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνα

Τηλέφωνo: +30 2310 783438
Fax: +30 2310 782179

E-mail