04 Μαρτίου 2024

Ακολουθήστε μας:

Ο συμψηφισμός παραγόμενης - καταναλισκόμενης ενέργειας έιναι γνωστός με τον όρο net-metering. Tο σύστημα net metering δίνει την δυνατότητα στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των αναγκών του σε ηλεκτρική ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να χρησιμοποιεί το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της ενέργειας.

Ποιό συγκεκριμένα, σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό:

  • Αν η παραγόμενη ενέργεια από το φωτοβολταϊκό σύστημα είναι μικρότερη της καταναλισκόμενης, έχουμε χρέωση της διαφοράς αυτής της ενέργειας, σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική του εκάστοτε παρόχου.
  • Διαφορετικά, αν η παραγόμενη ενέργεια είναι μεγαλύτερη της καταναλισκόμενης, έχουμε πίστωση της περίσσειας ενέργειας στην επόμενη εκκαθάριση. Τελική εκκαθάριση- πέραν της οποίας χάνεται η περίσσεια ενέργειας - γίνεται κάθε τρία χρόνια απο την ενεργοποίηση της σύνδεσης του φ/β  με το δίκτυο.
NET-METERING 17,5 kW ΓΟΥΛΙΟΣ E. & ΥΙΟΣ Ο.Ε.

NET-METERING 17,5 kW ΓΟΥΛΙΟΣ E. & ΥΙΟΣ Ο.Ε.

Στις 15  Οκτωβρίου 2015 έγινε οριστική σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ του φωτοβολταϊκού σταθμού αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (Net-Metering), στην στέγη του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.  Γούλιος Ε. & Υιός Ο.Ε.. Ο φωτοβολταϊκός σταθμός, ο οποίος σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την ΑΝΕΚΑ ΕΠΕ, είναι ισχύος 17,5 kWp και βρίσκεται στο Δήμο Φλώρινας, Νομού Φλώρινας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση

Παλαιά Συμμαχική Οδός Ωραιοκάστρου (Όπισθεν Στρατοπέδου Αναγνωστοπούλου)
Τ.Θ. : 1492, Τ.Κ. : 57008, ΙΩΝΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνα

Τηλέφωνo: +30 2310 783438
Fax: +30 2310 782179

E-mail