10 Δεκεμβρίου 2023

Ακολουθήστε μας:

Η ΑΝΕΚΑ, με την τεχνογνωσία που διαθέτει στην κατασκευή μικρής και μεγάλης κλίμακας έργων Α.Π.Ε. και το έμπειρο προσωπικό της, είναι σε θέση να σας προσφέρει ολοκληρωμένα και ευέλικτα συμβόλαια συντήρησης, με στόχο την κάλυψη όλων των αναγκών, από απλή παρακολούθηση και συντήρηση, έως και πλήρη διαχείριση της επένδυσης, διασφαλίζοντας τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση της Φ/Β σας εγκατάστασης, με μηδενική πρακτικά ενασχόληση του επενδυτή.

Το συμβόλαιο συντήρησης, ενδεικτικά, μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Καθημερινή απομακρυσμένη παρακολούθηση και άμεση ενημέρωση του Πελάτη σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής της λειτουργίας του σταθμού
 • Συστηματική ενημέρωση του Πελάτη για κάθε τι σχετικό με την αποδοτικότητα της επένδυσής του, που περιλαμβάνει αναφορά παραγόμενης ενέργειας κάθε μήνα, σχετικές βλάβες, συντηρήσεις, απόδοση του σταθμού κ.λ.π.
 • Επισκέψεις προληπτικής συντήρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα, με έλεγχο του Η/Μ εξοπλισμού.
 • Επισκέψεις επεμβατικής συντήρησης για επισκευή βλαβών, σε καθορισμένο χρόνο
 • Εγγύηση ετήσιας διαθεσιμότητας του φ/β σταθμού
 • Αποψίλωση του γηπέδου του φ/β σταθμού
 • Καθαρισμό των φ/β πάνελ με απιονισμένο νερό
 • Φύλαξη του φ/β σταθμού σε συνεργασία με τοπικές εταιρείες ασφαλείας
 • Καθαριότητα του οικίσκου και του περιβάλλοντος χώρου
 •  Διαχείριση του φ/β σταθμού με τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας

 

Σε μία από τις επισκέψεις προληπτικής συντήρησης υλοποιούνται οι παρακάτω εργασίες:

 • Έλεγχος όλων των συσφίξεων μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (φ/β πάνελ, βάσεων, πινάκων DC/AC) και λίπανση κινούμενων μερών σε πάρκα με κινητές βάσεις.
 • Έλεγχος των βάσεων στήριξης για φθορές και έλεγχο των σημείων σύσφιξης με την γείωση.
 • Έλεγχος των ηλεκτρικών πινάκων της εγκατάστασης με θερμοκάμερα.
 • Ηλεκτρικές μετρήσεις στοιχειοσειρών.
 • Μετρήσεις της αντίστασης μόνωσης των καλωδίων των αντιστροφέων.
 • Μετρήσεις αντίστασης γείωσης και έλεγχος συστήματος αντικεραυνικής προστασίας.
 • Έλεγχος λειτουργίας αντιστροφέων.
 • Έλεγχος του συστήματος καταγραφής των δεδομένων των αντιστροφέων.
 • Έλεγχος λειτουργίας φωτισμού, συστήματος συναγερμού, καμερών και τηλεμετρίας.

 

Επιπλέον, στους φ/β σταθμούς (>100kW), που συνδέονται απευθείας στο δίκτυο ΜΤ, το πρόγραμμα συντήρησης  περιλαμβάνει και προληπτικό ετήσιο έλεγχο του υποσταθμού, με:

 • Έλεγχο ζυγών και συσφίξεων ακροδεκτών
 • Έλεγχο, καθαρισμό και δοκιμή αποζεύκτη και αυτόματου διακόπτη
 • Έλεγχο λειτουργίας ηλεκτρονόμου, οργάνων μέτρησης και UPS
 • Δοκιμή αυτόματης επαναφοράς του πάρκου μετά από διακοπή
 • Καθαρισμός Μ/Σ και σύσφιξη ακροδεκτών ΜΤ & ΧΤ
 • Έλεγχος θερμοκρασίας, διαρροών και στάθμης ελαίου
 • Έλεγχος και αντικατάσταση silica gel στον αφυγραντήρα (αν απαιτείται)
 • Έλεγχος γειώσεων και μέτρηση αντίστασης γείωσης
 • Μέτρηση ωμικής αντίστασης και αντίστασης μόνωσης των τυλιγμάτων
 • Έλεγχος φωτισμού, εξαερισμού και καθαρισμός του χώρου του ΥΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση

Παλαιά Συμμαχική Οδός Ωραιοκάστρου (Όπισθεν Στρατοπέδου Αναγνωστοπούλου)
Τ.Θ. : 1492, Τ.Κ. : 57008, ΙΩΝΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνα

Τηλέφωνo: +30 2310 783438
Fax: +30 2310 782179

E-mail